м. Долина, Івано-Франківська область. Сайт міста Долина

Про місто

Населення

Населення району на початок 2000 року становило 72626 чол., з них сільське - 48653 чол.

Значна кількість населення - 67% - люди віком молодше 45-ти років, майже 40% - молодші 25 років.

Трудовий потенціал району - 43,2 тис. чол. У виробничій сфері працює більше половини населення, зайнятого у всіх галузях народногосподарського комплексу району (близько 16 тис. чол.), а зокрема у промисловому виробництві - 6,1 тис. чол.

Станом на 1.01.2000 р. рівень безробіття по району досить високий і складає 9,2% до працездатного населення району.

Надлишок робочої сили в районі при сприятливих економічних умовах та наявній сировинній базі можна використовувати при розвитку нових підприємств.   

Офіційно
Загальна інформація
Розташування
Клімат
Водні ресурси
Природні ресурси
Населення
Трудові ресурси
Промисловість
Сільске господарство
Транспорт
Зв'язок
Будівництво
Торгівля
Освіта і культура
Оздоровлення
Історія
Різне
Вода "Горянка"
 © 2002-2007, Долина.net,
дизайн - [antik]