м. Долина, Івано-Франківська область. Сайт міста Долина

Про місто

Зайнятість і трудові ресурси

Трудовий потенціал району - 43,2 тис. чол., або 60% від загальної кількості населення. Всього в працездатному віці в районі нараховується близько 36,1 тис. чол. У виробничій сфері працює більша половина населення, зайнятого у всіх галузях народногосподарського комплексу району (близько 16 тис. чол.), а зокрема у промисловому виробництві - 6,1 тис. чол.

Надлишок трудових ресурсів відзначається в таких галузях матеріального виробництва, як легка та деревообробна промисловості, а також на підприємствах будівельної галузі та транспорту.

Станом на 1.01.2000 р. цей показник по району досить сивокий і складає 9,2% до працездатного населення.

Надлишок робочої сили в районі при сприятливих економічних умовах та наявній сировинній базі можна використовувати при розвитку нових підприємств.

Розрахунок чисельності зайнятого населення станом на 1.01.2000 р.

Всього трудових ресурсів,
в тому числі:
43210
- Працездатне населення в працездатному віці 36189
- Особи старшого віку і підлітки, зайняті в народному господарстві 3818
Розподіл трудових ресурсів
Зайнято в усіх сферах економічної діяльності,
в тому числі:
27050
- Робітники і службовці, зайняті на підприємствах, в установах, організаціях та громадських об'єднаннях 12170
- Зайнято в малих та спільних підприємствах 1473
- Зайнято на підпримствах споживчої кооперації 472
- Зайнято в селянських фермерських господарствах 36
- Зайняті в особистому підсобному господарстві 6361
- Зайняті в інших сферах економічної діяльності 6538
Безробітні 3461
Незайняте працездатне населення у працездатному віці 15571
в % до трудових ресурсів 36,0


   

Офіційно
Загальна інформація
Розташування
Клімат
Водні ресурси
Природні ресурси
Населення
Трудові ресурси
Промисловість
Сільске господарство
Транспорт
Зв'язок
Будівництво
Торгівля
Освіта і культура
Оздоровлення
Історія
Різне
Вода "Горянка"
 © 2002-2007, Долина.net,
дизайн - [antik]